11 mei kregen we van de gemeente groen licht om weer in De Notenkraker muzieklessen aan te bieden op de manier zoals omschreven in deze brief. Dat gaat in per maandag 25 mei. Met dit document zorgen we voor verdere duidelijkheid omtrent de afspraken en voorzorgsmaatregelen.

Opstart muzieklessen

 • AMDG wil de muzieklessen vanaf maandag 25 mei  weer aanbieden in De Notenkraker.
 • Deze lessen zijn alleen voor leerlingen jonger dan 18 jaar, voor leerlingen boven de 18 blijft online les voorlopig de standaard.
 • We verplichten zowel leerling als docent niet om in De Notenkraker te beginnen, maar willen de mogelijkheid wel geven. Zoals ook hieronder blijkt zal dus veel overleg nodig zijn tussen docent en leerling om dit goed op elkaar af te stemmen.
 • De lessen vinden plaats conform de planning die de docent met de leerling heeft afgesproken.
 • Alleen individuele lessen (1 op 1) zijn toegestaan. Groepslessen zijn verboden.
 • Mochten leerlingen of docenten niet in staat zijn om in De Notenkraker te komen, of door veiligheids- en gezondheidsoverwegingen dit niet willen, dan bestaat te allen tijde de mogelijkheid om de les online te laten plaatsvinden.
 • De maatregelen gelden alleen voor reguliere lessen.

Voorzorgsmaatregelen

Uiteraard nemen we voorzorgsmaatregelen om op verantwoorde wijze muzieklessen aan te bieden in overeenstemming met de RIVM-richtlijnen. In overleg tussen het bestuur en de docenten communiceren we de volgende maatregelen en procedures:

Algemeen

 • We zorgen voor heldere communicatie over veiligheids- en hygiënemaatregelen richting docenten en leerlingen.
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Bij twijfel is online les altijd een optie.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar muziekles.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Mochten leerling of docent om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om naar De Notenkraker  te komen, dan communiceren zij dat naar elkaar. Met elkaar kunnen ze besluiten tot online muziekles.

Logistiek / De Notenkraker

 • De Notenkraker  wordt regelmatig schoongemaakt en waar nodig wordt de frequentie verhoogd (grote zaal, toiletten, entree).
 • De hygiëne-instructies en het protocol komen duidelijk zichtbaar in De Notenkraker te hangen.
 • In De Notenkraker geldt éénrichtingsverkeer. De leerling komt binnen via de hoofdingang aan de voorzijde en verlaat de Notenkraker aan de achterzijde. Dit zal in de Notenkraker aangegeven staan.
 • Ouders/verzorgers of anderen mogen niet mee naar binnen, en kunnen de leerlingen afzetten en ophalen bij de hoofdingang (voorkant) van De Notenkraker.
 • De leerling houdt zich strikt aan de lestijd, komt niet te vroeg, maar ook niet te laat, en gaat direct na de les weer naar huis. Zo vermijden we onnodig contact. Indien er nog een andere leerling binnen is, wacht de volgende leerling buiten het gebouw.
 • Bij aankomst pakt de leerling zijn of haar instrument uit in De Notenkraker op een separate tafel en wacht op afstand tot zijn of haar les begint.
 • In de grote zaal en de leslokalen houdt iedereen minimaal 2,5 meter afstand van elkaar.
 • Na de les kan de leerling bij zijn of haar eigen tafel zijn of haar spullen opruimen en via de achterdeur van Notenkraker naar buiten.
 • Het is niet toegestaan om instrumenten in De Notenkraker achter te laten. De leerling moet deze gelijk meenemen.
 • Het toiletgebruik door leerlingen in De Notenkraker is niet toegestaan. Alleen bij hoge nood is dat mogelijk. Het toilet wordt daarna schoongemaakt. Ga dus vooral thuis naar het toilet.

Muziekles

 • Per week willen we exact weten welke docent wanneer lesgeeft en welke leerling wel of niet komt. De leerling geeft dit door aan de docent, die dit wekelijks doorgeeft aan de opleidingscoördinator.
 • In De Notenkraker is desinfecterende spray beschikbaar die voor zowel docent als leerling bij elke les gebruikt moet worden.
 • Om anderhalve meter afstand te waarborgen zijn er in De Notenkraker vlakken op de vloer gemaakt. In het ene vlak neemt de leerling plaats en in het andere vlak de docent. Tussen deze vlakken is een afstand van 2,5 meter.
 • Docent en leerling moeten de 2,5 meter afstand te allen tijde bewaren. Het van dichtbij aanwijzingen geven of meespelen is dus niet toegestaan.
 • Wij vragen de leerlingen een doekje mee te nemen zodat condens uit het instrument in het doekje kan worden opgevangen en niet op de vloer terecht komt.
 • Na gebruik van de lessenaar (en eventueel piano) worden deze door de docent schoongemaakt met de schoonmaakmiddelen ter plaatse. Ook de deurklink wordt schoongemaakt.
 • De leerling volgt aanwijzingen van de docent op.

Tot slot

Deze brief en protocol zien uitsluitend toe op de muzieklessen en niet op AMV-groepen, B/C-orkest en andere orkesten/slagwerkgroepen. Nogmaals stellen we dat het gebruik van De Notenkraker anders dan door leerlingen op hun lestijd niet toegestaan is. Omdat de gezondheid van iedereen te allen tijde het belangrijkst is, blijven we de berichtgeving en adviezen door en van de regering, RIVM, KNMO en lokale overheid volgen. Ten slotte willen we nogmaals benadrukken dat we als Chr. Muziekvereniging AMDG ons uiterste best doen om de muzieklessen op verantwoorde wijze te laten verlopen, maar dat daarvoor de medewerking van iedereen noodzakelijk is. Het laten deelnemen van de leerlingen aan de muzieklessen in De Notenkraker is uiteindelijk de keuze van de ouders/verzorgers. Uiteraard begrijpen wij dat het hervatten van de muzieklessen vragen kan oproepen en daarom bieden wij ook ruimte om met ons in overleg te gaan.

Bij vragen of opmerkingen weten jullie ons te vinden!

Hartelijke muzikale groeten!

Het bestuur van Chr. Muziekvereniging AMDG Beilen