Clubblad

De info.com is verantwoordelijk voor het digitale clubblad (AMDG Nieuws) en de website (www.amdgbeilen.nl). De redactie hiervan wordt verzorgd door:

Redactie
Rianne Kreuze
Joke Westerhof
Gerard Garst
Johanna Seubring
Kopij voor het clubblad of opmerkingen over de website kun je inleveren bij de redactie via de e-mail: info.com@amdgbeilen.nl. Het digitale nieuws komt 3 keer per jaar uit en de link naar het clubblad wordt naar alle leden, vrienden en adverteerders verzonden. Technische opmerkingen over de website kun je mailen naar: info.com@amdgbeilen.nl.